Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.brzezinscytrenuja.pl

 

§ 1.

 

 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania i funkcjonowania strony internetowej dostępnej pod adresem www.brzezinscytrenuja.pl (Strona Internetowa).
 2. Rozpoczęcie korzystania z Strony Internetowej, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w Regulaminie warunki.  Jeśli nie akceptują Państwo warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Strony Internetowej ani usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Ze Strony Internetowej może korzystać każda osoba fizyczna (Użytkownik)
 4. W ramach Strony Internetowej Administrator świadczy usługi polegające na udostępnianiu na indywidulane żądanie Użytkownikom treści zamieszczonych na Stronie Internetowej oraz usługi polegającej na prowadzeniu konta.
 5. Dostęp do Strony Internetowej jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Strony Internetowej to koszty połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Stronę Internetową, których wysokość jest uzależniona od stawek operatora z usług którego Użytkownik korzysta.
 6. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:
  1. zainstalowaną przeglądarkę internetową: IE 8.0 lub nowszy; Mozilla Firefox; Chrome; Opera; Safari;
  2. zainstalowany Adobe Flash Player wersja 11.6 lub nowszą;
  3. akceptację plików cookies;
  4. dostęp do sieci Internet;
  5. rozdzielczość ekranu ustawioną minimum na 1024x768
 7. Aby założyć konto, Użytkownik, powinien podać hasło. Aktywowanie konta Użytkownika (wraz z automatycznym logowaniem Użytkownika) następuje po kliknięciu w aktywny link zawarty w wiadomości mailowej otrzymanej przez Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji konta.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych objętych formularzem jest konieczne do założenia konta na Stronie Internetowej. Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Użytkownik może zażądać od Administratora usunięcia swoich danych osobowych.

§ 2.

 

 1. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownik Strony Internetowej zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 2. W przypadku usunięcia swoich danych na Stronie Internetowej przez Użytkownika, korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej wymagać będzie ponownej rejestracji na Stronie Internetowej.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Administratora dla celów należytego wykonania Umowy oraz na otrzymywanie informacji systemowych od Administratora o wszelkich utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Strony Internetowej.
 4. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w celach marketingowych. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do wglądu do ich treści, ich poprawiania a także żądanie usunięcia podanych danych osobowych.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zaprzestania przetwarzania podanych przez niego danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysłanie drogą mailową na adres info@brzezinscytrenuja.pl

§ 3.

 

 1. Użytkownik, który założył konto na Stronie Internetowej może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 2. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta poprzez przesłanie wiadomości na adres info@brzezinscytrenuja.pl

§ 4.

 

 1. Treści i materiały umieszczone na Stronie Internetowej stanowią własność Administratora lub innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi przepisami prawa polskiego. Użytkownicy mają prawo przeglądać Stronę Internetową oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi na Stronie Internetowej wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
 2. Umieszczone na Stronie Internetowej znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez przesłanie e-maila na adres info@brzezinscytrenuja.pl
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony Internetowej wywołane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 6. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu

Polityka prywatności 

„Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). 

RODO to dobra wiadomość, ponieważ pomoże chronić naszą prywatność.  RODO ma przede wszystkim pozwolić każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony. 

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Aby pozostać w kontakcie i otrzymywać wiadomości o naszych ofertach, prosimy o wysłanie informacji zwrotnej na adres merketing@brzezinscytrenuja.pl  lub info@brzezinscytrenuja.pl o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mailowego przez Joannę Brzezińską oraz Dariusza Brzezińskiego, prowadzących działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą BRZEZIŃSCY s.c. z siedzibą w Serocku. Mam świadomość, że w każdej chwili mogę odwołać niniejszą zgodę.”

Informujemy, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w każdej chwili odwołać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: marketing@brzezinscytrenuja.pl lub pisemnie na wymieniony poniżej adres siedziby.

Jednocześnie informujemy, że: 

1.     Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Brzezińska oraz Dariusz Brzeziński, prowadzący działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą BRZEZIŃSCY s.c. z siedzibą w Serocku (05-140), Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 21, tel. 502 42 11 47, email marketing@brzezinscytrenuja.pl, info@brzezinscytrenuja.pl

2.     Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

3.       Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom współpracującym ze Spółką na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

4.       Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

5.       Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.       Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by otrzymywać informacje związane z ofertami marketingowymi.

7.       Organem nadzorczym wobec Joanna Brzezińska oraz Dariusz Brzeziński, prowadzący działalność gospodarczą, jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą BRZEZIŃSCY s.c. w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub inny organ, który go zastąpi.”

Fit & Eat

Ostatnio dodane artykuły