Lekarskim okiem o programie treningowym Fit&Slide

 

Konieczność ruchu wynika z naszej budowy ciała.

Jak powiedział Pascal 10% naszego ciała ma za zadanie myśleć pozostałe 90% przeznaczone jest dla ruchu. Od wielu lat wiele międzynarodowych organizacji skupiających ortopedów zawracało uwagę na konieczność ruchu jako czynnika opóźniającego występowanie choroby zwyrodnieniowej. Z tego właśnie powodu ubiegła dekada uznana była dekadą kości i stawów. Świat zwrócił uwagę na narastający wśród populacji problem schorzeń narządu ruchu.

Ruch zapewnia prawidłową czynność powierzchni stawowych przez pobudzanie wydzielania płynu stawowego i stymulacje chrząstki stawowej. Dlatego każda forma ruchu w cudzysłowie „bezpieczna” godna jest polecenia. Co kryje się za słowem bezpieczna? Nasze ciało zmienia się z wiekiem. Zmniejsza się masa mięśniowa ogranicza się zakres ruchomości w stawach. Dlatego zalecane ćwiczenia powinny uwzględniać te ograniczenia. Wśród wielu proponowanych aktywności fizycznych w obiektach fitness  ćwiczenia wykonywane w oparciu o ruch ślizgowy mieszczą się w pojęciu profilaktyki zmian zwyrodnieniowych. Umożliwiają płynność i  ciągła kontrolę ruchu.  Ćwiczenia wykonywane są w obciążeniu jedynie własnym ciężarem ciała i w zakresach na jakie w danym wieku pozwalają nasze stawy.  Bardzo ważne jest by rodzaje ćwiczeń umożliwiały  w sposób płynny( nieinwazyjny) zwiększanie zakresu ruchomości i były połączone z jednoczesnym wzmacnianiem siły mięśni. Należy pamiętać że jedynie uzyskanie  prawidłowego zakres ruchów w stawach otwiera drogę dla prawidłowej pracy mięśni. Ponadto wiele proponowanych elementów zawiera ćwiczenia czucia głębokiego mającego wpływ na poprawę stabilizacji biernej i czynnej stawów.

prof. Janusz Płomiński

Fit & Eat

Ostatnio dodane artykuły